dance centre
 
dance centre / talent development / teens of colours / teens of colours 2019/20
Teens Of Colours Elementary Class 2019/20 List
遴選編號 姓名 NAME
3 李一平 LEE YAT PING JENNIFER
4 廖家怡 LIU KA YI
7 張竣研 CHEUNG CHUN YIN
10 郭炫希 KWOK YUEN HEI
11 勞桂倩 LO KWAI SIN
12 黃愷鏞 WONG HOI YUNG
13 鄭凱遙 CHENG HOI YIU
14 羅保淇 LAW PO KI
15 吳嘉希 NG KA HEI MIKI
17 阮寶兒 NGUYEN BAO NHI
19 郭寶文 KWOK PO MAN
21 譚溢希 TAM YAT HEI
22 楊詠琳 YEUNG WING LAM
23 楊樂晴 YEUNG LOK CHING
24 伍頌妍 NG CHUNG YIN
25 孔羨澄 HUNG SIN CHING
26 施采瑤 SZE TSOI YIU
29 殷嘉營 YAN KA YING
30 李鈺淇 LEE YUKI
31 梁悅晴 LEUNG YUET CHING
33 何家盈 HO KA YING
35 程瑜 CHING YU
39 梁綽言 CHERI LEUNG
40 陳鉦金希 CHAN CHING HEI
41 山度士宗柔 SANTOS BRIANNE JOIE
44 朱珮言 CHU ALYSSA PUI YIN
46 劉諾兒 LAU LOK YI
47 姚僖霖 YIU HEI LA

For enquiries, please call 2328 9205 or email to dc@ccdc.com.hk .

 
Sign Up
ENews and Special OffersInterested in : Performances / events
Dance Courses

 
 
Follow CCDC
Follow Dance Centre

See Full Contact Information   >>